Wpłaty za WRZESIEŃ 2019 r

Wpłaty gotówką i zapisy na obiady w m-cu wrześniu:

02.09.2019 w godzinach 7:30 – 14:30 w stołówce szkolnej.

03.09.2019 w godzinach 7:30 – 11:00 w stołówce szkolnej.

04-05.09.2019 w godzinach 7:30-11:00 w sklepiku szkolnym.

Wpłaty przelewem:

VITA COOK            Bank BOŚ S.A. nr konta: 43 1540 1115 2044 9134 5886 0002

Tytuł wpłaty:             Imię, Nazwisko dziecka, KLASA …,

Termin wpłaty:       do 05.09.019

Opłata w abonamencie wynosi:

Dzieci SP I – III                                               20 x   9,50 = 190,00 zł

Dzieci SP IV – VII i Gimnazjum                 20 x 10,00 = 200,00 zł

Dorośli                                                            20 x 12,50 = 250,00 zł

Śniadania w postaci kanapka + napój (co najmniej 10 w abonamencie) po 6,00 zł

Podwieczorki wydawane po obiedzie (co najmniej 10 w abonamencie) po 4,00 zł

Diety są sporządzane oddzielnie w związku z czym cena jednego obiadu jest zwiększona

 o 3,00 zł.

Obiad pojedynczy 13,00 zł.

Prosimy Rodziców/Opiekunów o zapoznanie się z Regulaminem Stołówki oraz

o wypełnienie oświadczeń – druk na stronie VITA COOK jak również do odbioru

w stołówce lub sklepiku . Wypełnienie Oświadczenia jest obowiązkowe.

TELEFON: 515 922 589