SP 5 – Informacja dotycząca klas I-III od 18.01.2021

W związku z powrotem dzieci klas I-III do szkół informujemy, że od 18.01.20121 będą wydawane obiady.

Po tak długiej przerwie ze względów organizacyjnych prosimy Rodziców o potwierdzenie korzystania z obiadów przez dziecko sms na nr telefonu 515 922 589 lub osobiście u pracownika kuchni do godziny 8 rano.  SMS-em: IMIĘ, NAZWISKO i KLASA

Ze względu na specyficzną sytuacje spowodowaną COVID-19 prosimy o wpłaty TYGODNIOWE. Opłata musi być uiszczona gotówką w poniedziałek danego tygodnia u pracownika kuchni lub przelewem, ale w piątek poprzedzający tydzień żywieniowy wpłata winna być na koncie.

Wszystkich Rodziców/Opiekunów, którzy mają zaległości za obiady za Rok 2020 proszę o pilne uregulowanie zaległości. W przypadku wątpliwości co do wysokości kwoty prosimy o kontakt.