RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja br. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), pragnę poinformować, że Pani/Pana dane osobowe a także Waszego dziecka znajdują się w naszej bazie i dochowujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Informuję, że administratorem Waszych danych osobowych i Waszych dzieci jest Firma Vita Cook z siedzibą: 30-079 Kraków aleja Kijowska 8 i są one podawane w celu zawarcia umowy o korzystaniu z posiłków przez Wasze dziecko, a Państwo jako opiekunowie jesteście stroną.

Informuję, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy lub będzie to wynikać z przepisów prawa.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z posiłków przez Wasze dziecko w określonym czasie  i ma charakter dobrowolny.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z posiłków przez Wasze dziecko.
  6. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Waszych danych osobowych.
  7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie danych Waszych i dziecka jest niezbędne do organizacji i prowadzenia stołówki.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: vitacook.krakow@gmail.com.