Kontakt

MAŁGORZATA KŁOSOWSKA VITA COOK
al. Kijowska 8
30-079, Kraków
REGON: 122876479
NIP: 6771409902


Szkoła Podstawowa nr. 5
Numer konta
: 43 1540 1115 2044 9134 5886 0002 (Bank BOŚ S.A.)
Telefon: +48 515 922 589


Szkoła Podstawowa nr. 38
Numer konta: 
16 1540 1115 2044 9134 5886 0003 (Bank BOŚ S.A.)
Telefon: +48 888 221 667

.

Formularz kontaktowy