Płatności za wrzesień 2021

Wpłaty za WRZESIEŃ 2021 r

VITA COOK SP 5

telefon: 515 922 589

W miesiącu WRZESIEŃ przyjmujemy wpłaty TYLKO GOTÓWKĄ wraz z OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĄ ZAPISU NA OBIADY.

Wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Vita Cook.

Obiady będą wydawane od 02.09.2021 TYLKO dla dzieci ZAPISANYCH na obiady.

Wpłaty i zapisy na obiady w m-cu wrześniu:

30.08.21 – 01.09.2021 w godzinach 8:00-14:00 przy wejściu do kuchni od strony parkingu.

02.09.2021 w godzinach 8:00 – 10:30 przy wejściu do kuchni od strony parkingu.

Opłata w abonamencie (minimum 10 obiadów):

Dzieci SP I – III                                            21 x 11,50 = 241,50 zł
Dzieci SP IV – VIII                                       21 x 12,50= 262,50 zł
Dorośli                                                         21 x 15,00 = 315,00 zł

Duży obiad I-III                                           21 x 12,50 = 262,50 zł
Obiad dla sportowców                             21 x 13,50 = 283,50 zł

Opłaty obiadów pojedynczych:

Obiad dla dziecka                        14,00 zł
Obiad dla osoby dorosłej            16,00 zł

Rodzice dzieci korzystających z obiadów MOPS-u są zobowiązani do dostarczenia decyzji lub zaświadczenie od pracownika MOPS-u do 03.09.2021 do godziny 10:00 rano.

Ze względu na obostrzenia sanitarne:

  • Odbiór obiadów na wynos jest od strony wejścia do kuchni za zieloną bramą wjazdową.
  • Nie przyjmujemy obiadów z zewnątrz do podgrzewania.